Overslaan naar inhoud
GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+) GRATIS DHL-LEVERING BINNEN HET VASTELAND VAN SPANJE EN PORTUGAL (BESTEDING VAN €120+)

Zoek op

Winkelwagen

  Product afbeelding
 • :

Subtotaal:
Belasting inbegrepen. Verzending berekend bij het afrekenen.
Bekijk winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg

PRIVACYVERKLARING

In deze Privacyverklaring vindt u informatie over FOX & WOLF, met maatschappelijke zetel te Flamenca Beach Centro Commercial. Lokaal 33. C. Niagara 63. Dehesa de Campoamor. 03189.  

"wij" of "ons" of "onze" betekent FOX & WOLF 

"u" of "uw" betekent een persoon of een partij die de FOX & WOLF Website. 

"Website" betekent het geheel of een deel van de website die wordt beheerd of geëxploiteerd door FOX & WOLF samen met haar dochterondernemingen en eventuele houdstermaatschappijen van FOX & WOLF en elke dochteronderneming van een dergelijke holding. Wij zijn de eigenaar en exploitant van de websites die zich op www.foxandwolfcollection.com bevinden (de "Sites" of "Platforms").  Wij nemen uw privacy serieus en vragen u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

WIE ZIJN WIJ?

Als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we van u verzamelen, zijn we verantwoordelijk voor de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.  Dit betekent dat we ons moeten houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, d.w.z. de Data Protection Act 2018 (DPA2018) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van kracht is en van tijd tot tijd wordt gewijzigd of vervangen. 

Persoonsgegevens zijn alles wat ons in staat stelt u op de een of andere manier te identificeren:  

 • Uw naam, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw afbeelding enz.   

Mogelijk wordt u gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken via de website. Als u persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij te allen tijde voldoen aan de DPA2018 en de AVG. 

WANNEER WE INFORMATIE VERZAMELEN

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij persoonsgegevens wanneer u: 

 • Registreer om een account bij ons aan te maken; 
 • Log in op uw account, of het 'Dashboard' bij ons; 
 • Vul een online aanvraagformulier of 'contact'-formulier in; 
 • Accepteer cookies en bezoek / surf door onze website; 
 • Een e-mail naar ons sturen met behulp van een van de e-mailadressen op onze websites; 
 • Neem telefonisch contact met ons op en stel een vraag of geef ons enkele van uw gegevens door; 
 • Maak een account aan via Facebook, Google of LinkedIn; 
 • Toon interesse in een carrière bij FOX & WOLF 
   

We willen niet dat u voor verrassingen komt te staan en we zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die u onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet zou verwachten. 

WAAROM WE DEZE INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij gebruiken dergelijke persoonsgegevens om: 

 • Om u te voorzien van de goederen en diensten die u bij ons hebt gekocht/aangevraagd; 
 • Met u te communiceren, ook in antwoord op uw vragen; 
 • Onze dienstverlening te verbeteren en in te spelen op veranderende behoeften; 
 • De persoonlijke informatie die we over u hebben accuraat en up-to-date te houden (als u ons nieuwe persoonlijke informatie verstrekt via de website);  
 • Zorg ervoor dat er naar u kan worden verwezen in alle betalingsvoorwaarden / factureringsgegevens. 
   

Het is mogelijk dat we de bovenstaande diensten niet aan u kunnen leveren als u ons niet voldoende persoonlijke informatie verstrekt om ons in staat te stellen dit te doen. Als u op of via de Website een verzoek om meer informatie indient, worden de gegevens die u in het kader van een dergelijk verzoek verstrekt, door ons slechts zo lang bewaard als nodig is om uw vraag te beantwoorden. 

Eventuele links worden voor uw gemak aangeboden om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de site(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig gebruik van uw informatie verzameld door een 3rd party website zodra u hun site bezoekt. 

ENQUÊTES / FEEDBACK VAN KLANTEN 

FOX & WOLF kan enquêtes sturen om feedback van klanten te verkrijgen over onze goederen en service(s). Voor het uitvoeren van deze activiteit is geen toestemming vereist op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het invullen van een enquête is puur vrijwillig. 

Alle verstrekte informatie kan anoniem zijn, tenzij u ervoor kiest om uw naam of andere persoonlijke informatie te verstrekken. Als u dat doet, zullen we deze alleen gebruiken voor verdere verduidelijking of feedback en zullen we deze verwijderen in overeenstemming met onze bewaartermijnen voor gegevens. 

MARKETING 

FOX & WOLF zal uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor een andere reden dan de genoemde redenen. We zullen ze niet verkopen of doorgeven aan derden om marketing- of commerciële redenen. We nemen alleen contact met u op om ons werk, onze evenementen of andere promotionele activiteiten te promoten als we uw toestemming hebben om dit te doen. 
 

FOTOGRAFIE / VIDEO'S 

We zullen uw afbeelding*/video*/getuigenis* alleen gebruiken op onze website en sociale media als u ons toestemming hebt gegeven en/of als u een formele beoordeling of getuigenis schrijft en indient.  

* Houd er rekening mee dat in het geval dat u besluit uw toestemming in te trekken of in te trekken, wij uw afbeelding/video/getuigenis van onze websites en/of onze eigen online publicaties kunnen verwijderen. We kunnen uw gegevens NIET verwijderen uit reeds gedrukt en/of verspreid materiaal. Ook kunnen we uw gegevens niet verwijderen van andere Social Media-kanalen waarover we geen directe controle hebben. 

ONZE WETTELIJKE BASIS VOOR HET VERWERKEN VAN UW GEGEVENS

Onze verwerking van uw persoonsgegevens zal in de eerste plaats noodzakelijk zijn om u een van onze diensten te kunnen leveren.  

Op basis van uw "Toestemming" 

 • Af en toe kunnen we uw toestemming vragen om persoonlijke informatie op een discrete manier te verwerken, in dit geval zullen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met een dergelijke toestemming en kunt u deze toestemming op elk moment schriftelijk intrekken. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig om u marketing- en promotieberichten te sturen. 

Noodzakelijk voor de uitvoering van een "Contract" 

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract  

Naleving van een "wettelijke verplichting"  

 • Om te voldoen aan verschillende wettelijke en/of regelgevende verantwoordelijkheden, waaronder, maar niet beperkt tot, het naleven van antiwitwaswetgeving, het delen van gegevens met HMRC enz. 

Noodzakelijk voor de toepassing van "Gerechtvaardigd belang"  

 • Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke verwerking in ons legitieme belang (of dat van een derde partij) is en op voorwaarde dat een dergelijke verwerking uw belangen, rechten en vrijheden niet schaadt. 

Voorbeelden van verwerking in overeenstemming met gerechtvaardigde belangen zijn: 

 • Wanneer we uw persoonsgegevens bekendmaken aan een of meer van onze geassocieerde/dochterondernemingen na een herstructurering of voor interne administratieve doeleinden;  
 • Wanneer we bepaalde bedrijven identificeren die u extra voordelen kunnen bieden voor onze Dienst of ons waardevolle informatie kunnen verstrekken over uw gebruik van onze Dienst;  
 • Verwerking met het oog op het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging, met inbegrip van het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot ons elektronische-communicatienetwerk;  
 • Het bedenken van een op maat gemaakt beloningsschema voor kopers. 

MET WIE WE HET DELEN

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende organisaties voor de doeleinden die worden beschreven in het gedeelte 'wanneer we informatie verzamelen' van deze verklaring: 

 • Aan elke ontvanger indien dit wettelijk of wettelijk verplicht is; 
 • Aan een regelgevende instantie of vergunningverlenende instantie of autoriteit; 
 • Aan derden die diensten aan of namens ons verlenen; 
 • Aan derden voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven of geen bezwaar hebt gemaakt, al naar gelang het geval, zoals hieronder beschreven; 
 • Aan een derde partij die ons of ons bedrijf of een deel van ons of ons bedrijf koopt; 
 • Als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is:  
 • om te voldoen aan een wet of om te voldoen aan een juridische procedure die tegen ons wordt gevoerd; 
 • om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen; 
 • Met uw toestemming;  
 • Met het oog op de bedrijfscontinuïteit; en 
 • Een incassobureau (of andere derde partij), met het oog op het innen, vereffenen of betalen in verband met een boeking van ons platform of onze faciliteiten; 

Algemene openbaarmakingen: Naast de specifieke voorbeelden van openbaarmakingen die hierboven zijn vermeld, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze werknemers, werknemers van andere bedrijven in onze Groep, onze agenten en aan externe dienstverleners die uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze diensten te verlenen. 

HOE LANG BEWAREN WE HET?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld. We verzamelen niet meer persoonlijke informatie dan nodig is voor onze doeleinden en ons beleid voor gegevensbeheer omvat het verwijderen van persoonlijke informatie die we niet langer nodig hebben.  

Aangezien ons platform ook een chat- en gespreksopnamefaciliteit bevat, kunnen we het logboek van elke chat of opgenomen oproep bewaren. De gespreksopname en chatlogs worden 12 maanden bewaard. 

Indien u stopt met het gebruik van de website, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van 6 (zes) jaar om ons in staat te stellen aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en ons te verdedigen tegen eventuele claims. Persoonsgegevens die niet nodig zijn voor deze doeleinden worden na deze periode verwijderd. Persoonsgegevens worden op een veilige manier verwijderd. 

HOE WE HET VEILIG HOUDEN

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor ons van het grootste belang en wij gebruiken technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Hoewel we redelijke inspanningen zullen leveren om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is het gebruik van internet niet volledig veilig en om deze reden kunnen we de veiligheid van persoonlijke informatie die door u via internet wordt overgedragen, niet garanderen.   

We kunnen ook de veiligheid van persoonlijke informatie die via sociale media met ons wordt gedeeld, niet garanderen. We zullen GEEN persoonlijke informatie delen via sociale media. Als u zich zorgen maakt over de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op voor meer informatie. 

LINKS NAAR ANDERE SITES 

Www.foxandwolfcollection.com kunnen links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons.  Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de links naar websites van derden op de website of websites die via dergelijke links toegankelijk zijn en elk gebruik van een dergelijke website door u is op eigen risico. 

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U OVER IEMAND ANDERS VERSTREKT

We begrijpen dat er situaties kunnen zijn waarin u ons persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u uw bestelling bij een andere persoon en een ander adres aflevert.  In die situaties bevestigt u dat: 

 • De andere persoon, of zijn/haar werkgever, heeft ermee ingestemd dat u namens hem of haar optreedt en dat wij de persoonsgegevens van die persoon gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in het gedeelte 'wanneer we gegevens verzamelen' van deze verklaring; 
 • U hebt de andere persoon geïnformeerd over onze identiteit en de inhoud van deze verklaring, met inbegrip van de doeleinden waarvoor we de persoonlijke gegevens van die persoon zullen gebruiken, zoals beschreven in het gedeelte 'wanneer we informatie verzamelen' van deze verklaring; en 

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens van de andere persoon op dezelfde manier als op uw eigen persoonsgegevens. 

UW RECHTEN

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u verzamelen, opslaan en gebruiken juist en actueel is.  Houd ons op de hoogte van eventuele wijzigingen door contact met ons op te nemen.  In bepaalde omstandigheden geeft de wet u het recht om te verzoeken: 

 • Een kopie van uw persoonlijke gegevens en om te controleren of we deze bewaren en gebruiken in overeenstemming met de wettelijke vereisten. 
 • Correctie van onvolledige of onjuiste persoonlijke informatie die wij over u bewaren en gebruiken. 
 • Verwijdering van uw persoonlijke gegevens als er geen goede reden is om deze te blijven bewaren en gebruiken. U hebt ook het recht om ons te vragen dit te doen als u bezwaar maakt tegen het bewaren en gebruiken van uw persoonlijke gegevens (zie de verstrekte contactgegevens). 
 • Het gebruik van uw persoonlijke gegevens tijdelijk opschorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij controleren of deze correct zijn of de reden voor de verwerking ervan. 
 • De overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere organisatie. 
 • U kunt ook bezwaar maken tegen het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer onze wettelijke basis een legitiem belang is (onze legitieme belangen of die van een derde partij). 

Neem contact met ons op als u een van de bovenstaande verzoeken wilt doen.  Wanneer u een verzoek indient, kunnen we u om veiligheidsredenen om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen.  Normaal gesproken hoeft u geen vergoeding te betalen wanneer u een van de bovenstaande verzoeken indient, maar we kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren hieraan te voldoen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. 

FEEDBACK & KLACHTEN

We verwelkomen uw feedback over hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan en gebruiken, en deze kunt u ons sturen op: 

FOX & WOLF NEDERLAND 

Flamenca Beach Centro Commercieel. Lokaal 33. C. Niagara 63. Dehesa de Campoamor. 03189. Spanje. 

Chat met ons via de chatknop op onze website.

Telefoonnummer +34965648468 

UPDATES VAN DEZE VERKLARING

We kunnen deze verklaring op elk moment bijwerken en u dient af en toe te controleren of u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is telkens wanneer u onze website bezoekt. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we een aparte kennisgeving op onze website publiceren, zodat dit voor alle bezoekers duidelijk is. 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer (of ander toegangsapparaat) wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt.  We gebruiken cookiebestanden voor analysedoeleinden om statistische informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. De informatie die we verkrijgen door ons gebruik van cookies bevat meestal niet uw persoonlijke gegevens. Hoewel we informatie kunnen verkrijgen over uw computer of ander toegangsapparaat, zoals uw IP-adres, uw browser en/of andere internetloggegevens, zal dit u meestal niet persoonlijk identificeren. 

Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw browserinstellingen wijzigen zodat cookies niet worden geaccepteerd. Als u dit doet, moet u er rekening mee houden dat u een deel van de functionaliteit van deze website kunt verliezen. U kunt de cookies verwijderen/beperken zoals voor elke andere cookie - zie de verschillende links hieronder om u in staat te stellen dit te doen.... 

Deze website gebruikt cookies om uw bezoek aan onze site bij te houden, om ons en onze partners te helpen begrijpen hoe u met de site omgaat en om u gepersonaliseerde inhoud en reclame te bieden. Door deze website te blijven gebruiken, geeft u toestemming voor het verzamelen van cookies.